TIỀM NĂNG CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP BAO BÌ VIỆT NAM

/ Tin tức / TIỀM NĂNG CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP BAO BÌ VIỆT NAM

TIỀM NĂNG CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP BAO BÌ VIỆT NAM

Theo VINPAS, trong 10 năm gần đây, ngành bao bì Việt Nam được đánh giá là một trong những ngành kinh tế phát triển nhanh cả về quy mô và số lượng doanh nghiệp thành lập. Ước tính, số doanh nghiệp hoạt động trong ngành in-bao bì trên cả nước có khoảng 2.000 đơn vị; trong đó, ngành bao bì nhựa có tốc độ phát triển nhanh nhất khoảng 15%.  
Việc Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) vào năm 2007 đã thu hút hàng loạt các công ty, tập đoàn lớn của thế giới đến Việt Nam để tìm kiếm cơ hội đầu tư. Ở thời điểm này, Chính phủ cũng đã cho phép các công ty có 100% vốn nước ngoài được hoạt động trong ngành in và bao bì. Điều này đã đem lại nhiều thách thức cho ngành bao bì Việt Nam nhưng mặt khác nó chính là động lực thúc đẩy các doanh nghiệp trong ngành bao bì Việt Nam phải cải tiến về chất lượng, năng suất và đổi mới công nghệ.
MAY-THOI-TAO.jpg
Tham quan máy thổi tạo màng 9 lớp (của W&H Đức) tại XN Bao bì An Khang Liksin

Trong giai đoạn 2011 đến nay, việc phân loại và cổ phần hóa các doanh nghiệp mà nhà nước không cần nắm giữ cổ phần chi phối đã mang lại nhiều thay đổi, chuyển biến đối với các công ty trong ngành in-bao bì có vốn nhà nước. Cũng trong giai đoạn này, sự thay đổi cơ cấu tổ chức của các công ty kèm theo nhân sự là nguyên nhân chính khiến nhiệm kỳ II của VINPAS kéo dài đến 10 năm.  
Do vậy, mục tiêu của VINPAS đặt ra trong nhiệm kỳ 2017 - 2022 là tập trung thông tin hữu ích, kịp thời cho các doanh nghiệp hội viên về những vấn đề mới đặt ra cho doanh nghiệp hiện nay liên quan đến cuộc cách mạng 4.0. Đó là những thông tin về nguyên vật liệu, kỹ thuật, công nghệ, thiết bị; và những vấn đề mới như tự động hóa, kỹ thuật số… 
 
Nguồn: saigonpaper

0938109881